Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wsparcie

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Każda osoba, która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ma możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego.

 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji
o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

 

 1. Specjalista ds. PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 322 lub 74 66 66 321

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej,

 • udzielanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację.

 

 1. Specjalista pracy z rodziną / pracownik socjalny (obszar pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej) – od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 307

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne,

 • udzielanie informacji o formach pomocy rodzinie i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację,

 • wsparcie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

 

 1. Psycholog / terapeuta poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym albo za pośrednictwem pracownika socjalnego tel. 74 66 66 307

Forma wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna (poradnictwo, terapia),

 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,

 • poradnictwo i terapia indywidualna,

 • konsultacje rodzinne.

 

 1. Poradnictwo prawne

Forma wsparcia i pomocy:

 • Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  w zakresie realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mają dostęp za pośrednictwem PCPR-u do obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 • Mieszkańcy potrzebujący porad prawnych w innym niż w/w zakresie mają możliwość skorzystania z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który zlokalizowany jest również w Starostwie Powiatowym (pok. 13 na parterze)
  w następujących godzinach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00

wtorek w godz. 12.30 - 16.30

środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00.

 • Osoby znajdujące się w kryzysie mogą również uzyskać nieodpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a
  tel. 74 840 57 72 lub 74 840 57 67.

 

 

Data dodania: 2019-03-13 21:03:24
Data edycji: 2022-07-02 14:31:01
Ilość wyświetleń: 4132

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej