Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Podziel się swoją miłością
i stwórz rodzinę zastępcza dla dzieci
pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

 

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie wałbrzyskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

 

Rodzicielstwo zastępcze to forma tymczasowa, a nie trwała jak w przypadku adopcji. Nie należy tych pojęć mylić. Zgodnie z wymogami organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma 18 miesięcy na podjęcie działań w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziców biologicznych, a jeśli nie jest to możliwe wszczyna postępowanie w celu uregulowania sytuacji prawnej tego dziecka, co ma pozwolić  na podjęcie procedury adopcyjnej. Ostateczną decyzję podejmuje sąd.

 

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został na nich  nałożony,
  • nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologa o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku jego rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny,właściwą edukację i rozwój zainteresowań oraz właściwy wypoczynek i organizację czasu wolnego.

Bycie zawodowym rodzicem zastępczym wiąże się ze szkoleniem, uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia niniejszej funkcji, podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz prawem  do wynagrodzenia i świadczeń związanych z funkcjonowaniem rodziny zastępczej.

 

Oferujemy nieodpłatne szkolenie zgodnie z programem „Rodzina” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, praktyki w funkcjonujących już rodzinach zastępczych na terenie powiatu, wsparcie finansowe, opiekę ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo dla rodzin zastępczychi dzieci w nich umieszczonych, wsparcie psychologiczne, prawne oraz w  ramach grupy wsparcia a także pomoc wolontariuszy.

 

Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20-24 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 74 6666 300 lub 74 6666 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Data dodania: 2019-06-04 21:13:06
Data edycji: 2023-03-20 22:50:22
Ilość wyświetleń: 6095

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej