Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Instytucjonalna piecza zastępcza

Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, którym w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, bądź zostali jej pozbawieni. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  • rodzinnej
  • instytucjonalnej.

 Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie:

  • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego działania. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawuje wojewoda, który może przeprowadzać kontrolę w nadzorowanych placówkach.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzona jest jako placówka typu:

  • socjalizacyjnego,
  • interwencyjnego,
  • specjalistyczno-terapeutycznego,
  • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i specjalistyczno-terapeutycznej. Powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki.

 

W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, chyba że zapewni się odrębność lokali. Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek jeśli podmiot występujący o zezwolenie spełni wymienione w ustawie warunki.

Data dodania: 2019-03-13 21:03:56
Data edycji: 2019-05-23 20:49:15
Ilość wyświetleń: 3259

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej