Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Świadczeń należy:

 1. Przyznawanie świadczeń pieniężnych na dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
 2. Przyznawanie świadczeń pieniężnych z programu rządowego „Rodzina 500+”.
 3. Przyznawanie świadczeń pieniężnych z programu rządowego „Dobry Start”.
 4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 5. Sporządzanie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
 6. Obsługa not księgowych z tytułu kosztów pobytu dziecka w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
 7. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa  w art.193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 8. Przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 10. Administrowanie systemem informatycznym POMOST w zakresie realizowanych świadczeń.
 11. Przygotowywanie i kierowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych do innych instytucji (OPS, USC, Urząd Miasta, Urząd Gminy) do celów prowadzonych postępowań.
 12. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
 13. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych.
 14. Wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń.
 15. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia, przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
 16. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 17. Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
 18. Prowadzenie windykacji należności.

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ

 Imię i nazwisko

 Zajmowane stanowisko

Adres i piętro 

Numer pokoju 

Telefon / email

Kamila Karpińska

p.o. Kierownika Zespołu

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

124

74 6666 305

k.karpinska@pcpr.walbrzych.pl

Anna
Kotuła

wz. Kierownika Zespołu (Samodzielny Keferent)

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

136

74 66 66 324
a.kotula@pcpr.walbrzych.pl

Katarzyna Ozdowska

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

136

74 66 66 324

k.ozdowska@pcpr.walbrzych.pl

Natalia Szymkowska

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

136

74 66 66 324

n.szymkowska@pcpr.walbrzych.pl

 

Justyna Błażyńska

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

137

74 66 66 330

j.blazynska@pcpr.walbrzych.pl

Karolina Sikora

Pracownik Socjalny

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

137

74 66 66 330

k.sikora@pcpr.walbrzych.pl

 

Data dodania: 2019-05-08 22:22:20
Data edycji: 2021-04-06 13:57:08
Ilość wyświetleń: 1671

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej