Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

SPRZĘT REHABILITACYJNY – OSOBY FIZYCZNE

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania i  jakości życia w warunkach domowych.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy  o dofinansowanie ze środków PFRON.

Procedura poznawania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

 1. Dofinansowanie przysługuje osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnym dzieciom do 16 roku życia.
 2. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaje dokonana ocena zasadności udzielenia dofinansowania, jeżeli występują wątpliwości co do przedmiotu dofinansowania w koniecznych przypadkach pracownicy przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy (w składzie co najmniej 2 osobowym). Z wizji lokalnej jest sporządzany protokół.
 3. Następnie wszystkie wnioski są opiniowane przez Zespół do spraw Opiniowania wniosków, który jest powołany przez Dyrektora Centrum. Każdy wniosek jest rozpatrywany pod indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny zasadności potrzeby udzielenia dofinansowania wniosek  zostaje rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.
 4. Po dokonaniu oceny Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości.
 5. Następnie Wnioskodawca składa oświadczenie czy przyjmuje wysokość dofinansowania i przystępuje do realizacji zadania, na podstawie którego jest przygotowywana umowa.
 6. W ustalonym telefonicznie terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście lub elektronicznie w systemie SOW.
 7. Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny musi być fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję.
 8. Po  podpisaniu  umowy  Wnioskodawca  dokonuje  zakupu  sprzętu  wpłacając udział  własny  i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowodem wpłaty do siedziby PCPR.
 9. PCPR po weryfikacji faktur przekazuje środki finansowe stanowiące dofinansowanie zadania  na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub dostawcy.
 10. Dokumenty rozliczeniowe, oryginały faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, wraz  z potwierdzeniem wpłaty udziału własnego, otrzymują adnotację „opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania …. zł” i podlegają zwrotowi Beneficjentowi na pisemny jego wniosek. W dokumentacji PCPR pozostają kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

PCPR ma prawo w ciągu trzech lat po podpisaniu umowy do kontroli zakupionego sprzętu, w tym wizji lokalnej.

Wykaz przykładowych przedmiotów i urządzeń w ramach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego:

 • rotor kończyn górnych /dolnych,
 • orbitek,
 • rower stacjonarny,
 • piłki, maty i ławeczki rehabilitacyjne
 • zestawy sensoryczne,
 • bieżnia rehabilitacyjna,
 • materace do ćwiczeń,
 • drabinki do ćwiczeń,
 • ścieżka sensoryczna,
 • tunel sensoryczny,
 • ścieżka gimnastyczna,
 • równoważnia, itp.

 

Druk wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Data dodania: 2023-01-12 20:12:14
Data edycji: 2023-01-12 21:02:51
Ilość wyświetleń: 215

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej