Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

SPORT, KULTURA, TURYSTYKA – OSOBY PRAWNE

Celem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest m. in. : wspieranie i promocja twórczości osób niepełnosprawnych, doskonalenie ich sił psychofizycznych poprzez ruch, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych. W rezultacie prowadzi to do integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienia świadomości pełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie problemów i potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych są osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia), jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
 • udokumentują zapewnienie, odpowiednich dla osób niepełnosprawnych, warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.


Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

 

UWAGA!

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


Dofinansowanie realizowane jest  na podstawie umowy, która określa m. in. terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, Kwotę udziału własnego, sposób rozliczenia, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy  o dofinansowanie ze środków PFRON.

Procedura poznawania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

 1. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaje dokonana ocena zasadności udzielenia dofinansowania..
 2. Następnie wszystkie wnioski są opiniowane przez Zespół do spraw Opiniowania wniosków, który jest powołany przez Dyrektora Centrum. Każdy wniosek jest rozpatrywany pod indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu oceny zasadności potrzeby udzielenia dofinansowania wniosek  zostaje rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie.
 3. Po dokonaniu oceny Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości.
 4. Następnie Wnioskodawca składa oświadczenie czy przyjmuje wysokość dofinansowania i przystępuje do realizacji zadania, na podstawie którego jest przygotowywana umowa.
 5. W ustalonym telefonicznie terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście lub elektronicznie w systemie SOW.
 6. PCPR po podpisaniu umowy przekazuje zaliczkowo kwotę dofinansowania na podany w umowie rachunek bankowy..
 7. Wnioskodawca po zrealizowaniu zadania dostarcza końcowe sprawozdanie z  wykonanego zadania wraz z załącznikami.
 8. Dokumenty rozliczeniowe, oryginały faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, wraz  z potwierdzeniem wpłaty udziału własnego, otrzymują adnotację „opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania …. zł” i podlegają zwrotowi Beneficjentowi na pisemny jego wniosek. W dokumentacji PCPR pozostają kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Druk wniosku o dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/
Data dodania: 2023-01-12 20:12:51
Data edycji: 2023-01-12 21:00:04
Ilość wyświetleń: 139

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej