Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Świadczeń należy:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń i dodatków na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, tj.:
  • pomocy miesięcznej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka oraz osób pełnoletnich przebywających do ukończenia nauki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
  • dodatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
  • dodatku wychowawczego z programu rządowego „Rodzina 500+”,
  • świadczenia z programu rządowego „Dobry start”,
  • pomocy jednorazowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  • świadczeń jednorazowych lub okresowych na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
  • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,
  • środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
 2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj.: pomocy na usamodzielnianie, pomocy na zagospodarowanie, pomocy na kontynuowanie nauki,
 3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
 4. Sporządzanie list wypłat i przekazywanie ich do realizacji,
 5. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej z udzielanych świadczeń oraz sprawozdawczości z zakresu organizowania pieczy zastępczej na terenie powiatu z wykorzystaniem wymaganych systemów teleinformatycznych (CAS, SI KDR, GUS) – w tym sprawozdawczość dotycząca zadań Powiatu, PCPR oraz jednostek podległych (PŚDS, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 6. Sporządzanie porozumień w sprawie wysokości wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego,
 7. Sporządzanie not księgowych obciążających powiaty i gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego,
 8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń lub okresu pobytu w pieczy,
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów lub poleceń DyrektoraCentrum.

 

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ

 Imię i nazwisko

 Zajmowane stanowisko

Adres i piętro 

Numer pokoju 

Telefon / email

Kamila Karpińska

Kierownik Zespołu

Al. Wyzwolenia 24 I piętro

141a

74 66 66 305

k.karpinska@pcpr.walbrzych.pl

Anna Kotuła

Referent

Al. Wyzwolenia 24 
I piętro

136

74 66 66 324
a.kotula@pcpr.walbrzych.pl

Katarzyna Ozdowska

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

136

74 66 66 324

k.ozdowska@pcpr.walbrzych.pl

Tokarska

Samodzielny Referent

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

136

74 66 66 324

m.tokarska@pcpr.walbrzych.pl

Justyna Błażyńska

Pomoc Administracyjna

Al. Wyzwolenia 24          I pietro

137

74 66 66 330

j.blazynska@pcpr.walbrzych.pl

Sikora

Pracownik Socjalny

Al. Wyzwolenia 24

I piętro

137

74 66 66 330

k.sikora@pcpr.walbrzych.pl

Data dodania: 2019-05-08 22:22:20
Data edycji: 2020-01-22 01:49:19
Ilość wyświetleń: 940

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button