Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

Powiat Wałbrzyski realizuje Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Wojewoda Dolnośląski na podstawie umowy przekazał Powiatowi Wałbrzyskiemu środki finansowe w łącznej kwocie 313 380,00 zł na realizację w/w Projektu, czyli  zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

 

W ramach projektu rodzinomzastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczy na terenie Powiatu Wałbrzyskiego zostanie przekazany zakupiony sprzęt oraz środki ochrony.

 

Dofinansowanie realizacji projektu w łącznej wysokości 313 380,00 zł, w tym kwota ze środków Europejskiego Funduszu 264 116,66 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania oraz kwota Budżetu Państwa 49 263,34 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest obsługiwany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wałbrzychu.

Data dodania: 2020-09-03 11:57:18
Data edycji: 2020-09-03 11:58:33
Ilość wyświetleń: 173

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej