Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt Nowy Start

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informację na temat projektu „Nowy start”, do którego rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  Projekt „Nowy start” realizowany jest w partnerstwie Fundacji Wałbrzych 2000 (Lider) i Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin

 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (Partner) od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2021 r. Jego celem Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej i aktywna integracja 30 mieszkańców powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i wałbrzyskiego ziemskiego (20 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z powodu niepełnosprawności. Dzięki udziałowi w projekcie co najmniej 11 osób poprawi swoją sytuację społeczną, a co najmniej 4 osoby znajdą pracę.

 

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym tj.:

 1. Przygotowanie dla każdego uczestnika i uczestniczki ścieżek reintegracji i programu wsparcia;
 2. Trening umiejętności społecznych (wyjazdowy, razem z osobami z najbliższego otoczenia);
 3. Warsztaty Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych (stacjonarne);
 4. Kursy i szkolenia zawodowe, w tym kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL;
 5. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 6. Praktyki i staże zawodowe;
 7. Subsydiowane zatrudnienie;
 8. Specjalistyczne poradnictwo prawne.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Osoby nieaktywne
 •  Osoby z niepełnosprawnościami.

Pierwszeństwo udziału będą miały:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych);
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

 

W projekcie „Nowy start” dbamy o równość szans. Zaplanowane w projekcie zajęcia są dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn w różnym wieku, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów.  Kierowniczką projektu jest Pani Magdalena Zywar, magda-zywar@walbrzych2000.pl, tel. 662 065 242, 74 843 45 62, która udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

 

Będziemy zobowiązani za poinformowanie mieszkańców powiatu wałbrzyskiego o naszym projekcie za pośrednictwem Państwa pracowników, strony internetowej i innych kanałów komunikacji.

Data dodania: 2019-07-15 13:49:12
Data edycji: 2019-07-15 13:51:36
Ilość wyświetleń: 380

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej