Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Od 5 czerwca - programu korekcyjno - edukacyjny w PCPR

Od 5 czerwca - programu korekcyjno - edukacyjny w PCPR

Od 5 czerwca 2019 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu po raz kolejny będzie organizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego skierowanego do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu całego powiatu wałbrzyskiego.

 

Program ma charakter integracyjny. Skierowany jest do osób:

 • pełnoletnich, zarówno kobiet i mężczyzn,
 • które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań
  korekcyjno – edukacyjnych, bądź zostaną zgłoszone do uczestnictwa przez różne służby i instytucje m.in. ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskie, zespoły interdyscyplinarne, policję, organizacje pozarządowe,
 • które stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne będą  stanowić uzupełnienie i pogłębienie podstawowej terapii,
 • które skazane zostały za czyny związane ze stosowaniem przemocy
  w rodzinie lub sąd warunkowo zawiesił im karę nakazując uczestnictwo
  w programie,
 • które uwikłane są w stosowanie przemocy wobec swoich dzieci,
 • które nie radzą sobie z kontrolowaniem, opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

 

Uczestniczyć w programie nie mogą osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi,
w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej
, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych.

 

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarzeszeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy (jej dynamiki, źródeł
i stereotypów wzmacniających, zachowań agresywnych, wpływu uzależnienia na zachowanie, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem czy  zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy, zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji.

 

Program korekcyjno – edukacyjny skonstruowany jest w taki sposób, by dać jego uczestnikom możliwość osiągnięcia następujących celów:

 • powstrzymanie się przed dalszym stosowaniem przemocy
 • rozwinięcie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy
  w rodzinie,
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • zdobycie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia w ramach programu odbywają się w formie spotkań indywidualnych  i warsztatów grupowych. Prowadzą je specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

 

Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno – edukacyjnym proszone są  o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20 – 24,celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu.

 

Terminarz spotkań:

 1. 19.06.2019 r. (środa), godz. 15.00 - 19.00

 2. 26.06.2019 r. (środa), godz. 15.00 - 19.00

 3. 10.07.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 4. 17.07.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 5. 24.07.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 6. 31.07.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 7. 07.08.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 8. 14.08.2019r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 9. 21.08.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 10. 28.08.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 11. 04.09.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 12. 11.09.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 13. 18.09.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 14. 25.09.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 15. 2.10.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00

 16. 9.10.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00 - termin dodatkowy, w przypadku gdyby któreś ze spotkań wymienionych w pkt 1 – 15 się nie odbyło

 17. 16.10.2019 r. (środa), godz. 15.00 – 19.00 - termin dodatkowy, w przypadku gdyby któreś ze spotkań wymienionych w pkt 1 – 15 się nie odbyło

Data dodania: 2019-05-21 13:32:07
Data edycji: 2019-07-24 08:44:51
Ilość wyświetleń: 606

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej