Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grupy wsparcia dla wychowanków usamodzielnianych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół Instytucjonalnej Pieczy, Wsparcia i Rehabilitacji zaprasza wychowanków instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wałbrzyskiego do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach grupy wsparcia.

 

Celem grupy wsparcia jest m.in.:

  • zapoznanie wychowanków wchodzących w proces usamodzielniania z formami wsparcia i pomocy, z których mogą skorzystać;
  • przygotowanie wychowanków do radzenia sobie w sytuacjach trudnych
    adaptacja do nowych warunków po opuszaniu placówki opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej, poruszania się po rynku pracy w czasie poszukiwania zatrudnienia oraz innych instytucjach;
  • przygotowanie wychowanków do trafnego, przemyślanego wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu;
  • uświadomienie i podniesienie wiedzy o posiadanych kompetencjach i zasobach;
  • zapewnienie młodym ludziom wsparcia oraz motywowanie do rozwoju osobistego
    i zawodowego;
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa.

 

Harmonogram Grup Wsparcia na rok 2019:

Miesiąc

Temat

WRZESIEŃ 2019 R.

Formy wsparcia i pomocy po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej.

PAŹDZIERNIK 2019 R.

 „WIZERUNEK SAMEGO SIEBIE” – wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzięcie odpowiedzialności za własne decyzje.

LISTOPAD 2019 R.

Podstawowy trening umiejętności społecznych, komunikacji
i asertywności, autoprezentacja oraz sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

 

Szczegółowe informacje o terminach i godzinach spotkań będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Data dodania: 2019-05-20 23:08:28
Data edycji: 2019-06-06 11:56:42
Ilość wyświetleń: 554

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej