Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

STANOWISKO ds. KADR I PŁAC

Stanowisko ds. kadr i płac

 

Do zadań stanowiska ds. kadr i płac należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Ustalenie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności i obowiązków służbowych dla pracowników bezpośrednio podlegających Dyrektorowi;
 3. Terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie w Centrum;
 4. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 5. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych pracowników i ewidencji wyjazdów służbowych;
 6. Prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych pracowników;
 7. Sporządzanie pism, zaświadczeń, postanowień, umów, zarządzeń, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu powierzonych spraw, w szczególności kadr i bhp, a także ich parafowanie przed skierowaniem do podpisu przez Dyrektora;
 8. Prowadzenie nadzoru i spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 9. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem delegacji służbowych;
 10. Czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników;
 11. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Centrum;
 12. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości oraz analizy, w szczególności w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;
 13. Podejmowanie decyzji oraz dyspozycji zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 14. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Centrum;
 15. Sporządzanie list wypłat z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
 16. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym oraz sporządzanie informacji PIT;
 17. Prowadzenie rozliczeń z PZU;
 18. Prowadzenie spraw pracowników zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych.
 19. Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 20. Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, zaświadczeń Rp-7;
 21. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);

Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb,  a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

Data dodania: 2015-02-17 15:38:59
Data edycji: 2022-02-17 15:41:23
Ilość wyświetleń: 523

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Wejdź i dowiedź się więcej
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej