Czcionka:

A+A-

Kontrast:

STANOWISKO ds. KADR I PŁAC

Stanowisko ds. kadr i płac

 

Do zadań stanowiska ds. kadr i płac należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Ustalenie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności i obowiązków służbowych dla pracowników bezpośrednio podlegających Dyrektorowi;
 3. Terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie w Centrum;
 4. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 5. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych pracowników i ewidencji wyjazdów służbowych;
 6. Prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych pracowników;
 7. Sporządzanie pism, zaświadczeń, postanowień, umów, zarządzeń, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu powierzonych spraw, w szczególności kadr i bhp, a także ich parafowanie przed skierowaniem do podpisu przez Dyrektora;
 8. Prowadzenie nadzoru i spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 9. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem delegacji służbowych;
 10. Czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników;
 11. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Centrum;
 12. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości oraz analizy, w szczególności w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;
 13. Podejmowanie decyzji oraz dyspozycji zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 14. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Centrum;
 15. Sporządzanie list wypłat z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
 16. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym oraz sporządzanie informacji PIT;
 17. Prowadzenie rozliczeń z PZU;
 18. Prowadzenie spraw pracowników zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych.
 19. Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 20. Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, zaświadczeń Rp-7;
 21. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);

Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i aktualnych potrzeb,  a także poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora.

Data dodania: 2015-02-17 15:38:59
Data edycji: 2022-02-17 15:41:23
Ilość wyświetleń: 117

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?
Więcej informacji

Druki do pobrania

Baza druków
Więcej informacji

Wolontariat

Zostań wolontariuszem
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu.

Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej