Przejdź do treści

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 

Rodzinna opieka zastępcza daje szansę dzieciom osieroconym na normalny, dobry dom.

Rodzinna opieka zastępcza charakteryzuje się szeregiem cech, które są odpowiedzią na psychiczne, społeczne i rozwojowe potrzeby człowieka. Oto niektóre z nich:

  • Rodzinne formy opieki nad dzieckiem są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w jakim powinno wychowywać się dziecko. Dla osieroconego dziecka lub pozbawionego czasowo opieki rodzicielskiej przebywanie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka pozwala na względnie normalne funkcjonowanie w małym, bezpiecznym środowisku, gdzie nie jest anonimowe, ma konkretnych, stałych opiekunów, doświadcza troski i opieki. Pozwala to także na uniknięcie piętna sieroty i poczucia inności.
  • Rodzinna opieka zastępcza zapewnia optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dziecka. W rodzinie dziecko realizuje swoje podstawowe potrzeby nie tylko fizjologiczne, ale także potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Ich realizacja jest podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.
  • Chroni dziecko przed krzywdą - zarówno w bezpośredniej konfrontacji z różnego rodzaju niebezpieczeństwami zagrażającymi dziecku, jak i poprzez uchronienie go przed możliwymi konsekwencjami długotrwałego pobytu w placówce tradycyjnej. Wiąże się to również z tym, że rodzina może zapewnić dziecku więcej czasu na pracę indywidualną, rehabilitację czy zajęcia dostosowane bezpośrednio do deficytów i potrzeb dziecka.
  • Stanowi szansę dla dzieci i ich rodziny naturalnej, aby zaleczyć rany. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka obok swojej funkcji opiekuńczej, mają za zadanie także współpracę z rodzinami biologicznymi. W miarę swoich możliwości oraz gotowości współpracy ze strony rodziny biologicznej, przyczyniają się do zmiany sytuacji, która spowodowała, że dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej.
  • Dziecko ma szansę poznać i nauczyć się prawidłowych wzorców zachowania, relacji w rodzinie oraz ról pełnionych przez poszczególnych członków. Poprzez codzienne życie w rodzinie zastępczej uczy się poczucia obowiązku, odpowiedzialności za siebie i innych. Przygotowuje się w ten sposób do dorosłego życia.
  • W rodzinnych formach opieki zastępczej nawiązują się pozytywne więzi pomiędzy ich członkami. To bardzo ważna funkcja z uwagi na częsty brak pozytywnych wzorów takich relacji w rodzinie biologicznej. W swoim dorosłym życiu i przyszłym budowaniu więzi rodzinnych, dzieci będą miały pozytywne wzorce do naśladowania.
  • Usamodzielnianie nie oznacza odcięcia dziecka od środowiska, w którym się wychowywało. Podobnie jak w każdej rodzinie naturalnej, dziecko, które skończyło 18 lat może liczyć na wsparcie rodziców i pomoc w sytuacjach trudnych. Ta ważna cecha rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest nazywana „opieką następczą". Za tę opiekę rodzice zastępczy nie otrzymują wynagrodzenia.

 

 

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu z naszym Zespołem. Udzielimy Ci niezbędnych informacji.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z PROCEDURAMI KWALIFIKACYJNYMI DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE" ---> POBIERZ