Przejdź do treści

„Organizacja KONCERTU FINAŁOWEGO dla Beneficjentów + ich najbliższego otoczenia -Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejs

 

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-03/15

Wałbrzych dnia 28.01.2015 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

dla zamówienia pod nazwą: 

 

 

„Organizacja KONCERTU FINAŁOWEGO dla Beneficjentów + ich najbliższego otoczenia -Projektu Systemowego pt.: FENIKS -

 

 

Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w

 

 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

CPV 92312240-5 usługi świadczone przez animatorów kultury

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Al. Wyzwolenia 20,22,24 58-300 Wałbrzych

 

tel. 74/ 666 63 00 , fax 74/ 666 63 01,

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty
  3. Projekt umowy.