Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCHRÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO dla zamówienia pod nazwą: "Usługi hotelarskie w celu przeprowadzenia wyjazdowej TERAPII PSYCHOSPOŁECZNEJ w miejscowości górskiej, dla Benef

 

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-02/15

Wałbrzych dnia 21.01.2015 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM,

 

 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

 

 

KWOTY 30.000 EURO

 

 

 

 

dla zamówienia pod nazwą:"Usługi hotelarskie w celu przeprowadzenia wyjazdowej TERAPII PSYCHOSPOŁECZNEJ w miejscowości górskiej, dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

CPV : 55.12.00.00-7 ; 60.17.20.00-4 ; 55.30.00.00-3

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –

 

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

Al. Wyzwolenia 20,22,24 58-300 Wałbrzych

 

 

tel. 74/ 666 63 37 , fax 74/ 666 63 01

 

 

 

 

 

 

Załącznik do pobrania

 

  1. OGŁOSZENIE