Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO dla zamówienia pod nazwą: "USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kat. C i kat. D dla Beneficjentó

 

Wałbrzych, dnia 12.12.2014 r.

 

PCPR-PF-210-02-29/14                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

dla zamówienia pod nazwą: "USŁUGI SZKÓŁ NAUKI JAZDY w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kat. C i kat. D dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

CPV : 80411200-0

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.) Zamawiający  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Wyzwolenia 20,22,24 58-300 Wałbrzych tel. 74/ 666 63 37 , fax 74/ 666 63 01

Ogłoszenie dotyczy:   dostawy/usługi/robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług edukacyjno - szkoleniowych dla 12 osób – Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: „FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię „C” – 9 osób

- w zakresie kategorii wstępnej przyspieszonej na kategorię „D” – 2 osoby

- w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej na kategorię "C"– 1 osoba

Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341) - do godz. 0900 dnia 19.12.2014 r.
  2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. OGŁOSZENIE - kwalifikacje wstępne przyspieszone na kategorię C i D