Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO dla zamówienia pod nazwą: "Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu kursu opiekunki osób starszych z nauką języka obcego

 

 Wałbrzych, dnia 06.08.2014 r.

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-20-11/14                                                                                                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

dla zamówienia pod nazwą: "Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu kursu opiekunki osób starszych z nauką języka obcego dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

CPV : 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Wyzwolenia 20,22,24   58-300 Wałbrzych

tel. 74/ 666 63 37 , fax 74/ 666 63 01

Ogłoszenie dotyczy: dostawy / usługi / robót budowlanych:

 

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcpr.walbrzych.pl

2. Terminy wykonania zamówienia:

od dnia 15 września 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r.

3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

 

   Armanda Maciejczak, Tel. kom. 503 102 817, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

4. Termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341) - do godz. 12:15dnia 22.08.2014 r.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój
    nr 341). Otwarcie ofert jest jawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.pcpr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

 

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. Formularz oferty,
  2. Oświadczenie wykonawcy,
  3. Wykaz zaplecza technicznego i sprzętu,
  4. Podwykonawcy,
  5. Projekt umowy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU !!!

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Skan 001 resize resize

Skan 002 resize resize