Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO dla zamówienia pod nazwą: "Usługi hotelarskie w celu przeprowadzenia wyjazdowej TERAPII PSYCHOSPOŁECZNEJ w miejscowości górskiej, dla Ben

 

Wałbrzych 05.08.2014r.

 

Nr sprawy: PCPR-PF-210-02-21/14

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

dla zamówienia pod nazwą: "Usługi hotelarskie w celu przeprowadzenia wyjazdowej TERAPII PSYCHOSPOŁECZNEJ w miejscowości górskiej, dla Beneficjentów Projektu Systemowego pt.: FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

CPV : 55.12.00.00-7 ; 60.17.20.00-4 ; 55.30.00.00-3

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

al. Wyzwolenia 20,22,24 58-300 Wałbrzych

tel. 74/ 666 63 37 , fax 74/ 666 63 01

 

Ogłoszenie dotyczy:   dostawy / usługi / robót budowlanych:

1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcpr.walbrzych.pl

2. Terminy wykonania zamówienia:

od dnia 19 września 2014 r. do dnia 05 października 2014 r., w tym:

 

 

grupa I   19 - 21.09.2014 r.

grupa II   26 - 28.09.2014 r.

grupa III 03 - 05.10.2014 r.

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:Armanda Maciejczak, Tel. kom. 503 102 817, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341) - do godz. 11:45 dnia 22.08.2014 r.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 22, III piętro – sekretariat (pokój nr 341). Otwarcie ofert jest jawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.pcpr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).                      

 

 

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz oferty,
  2. Oświadczenia wykonawcy,
  3. Oświadczenia podwykonawcy,
  4. Projekt umowy.

Ogłoszenie o przetargu publicznym - USŁUGI HOTELARSKIE