Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 9/2014 zdnia 11 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji i jednolitej treści Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 Euro

 

ZARZADZENIE NR 9 resize

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 9 /2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu z dnia 11.07.2014 r.

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DO 30 000 EURO

  1. Wniosek 5000-10000,
  2. Wniosek pow. 10000,
  3. Zapytanie - wzór,
  4. Ogłoszenie - wzór,
  5. Oferta - wzór,
  6. Protokół art.4.8,
  7. Wzor umowy,
  8. Zlecenie - wzór.