Przejdź do treści

Praca

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

Więcej informacji ---->tutaj

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu

Więcej informacji ---->tutaj

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne PŚDS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu
nazwa stanowiska pracy

             Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujacy kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 
1. Marta Woźniak Wałbrzych

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne SOWIK

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu

nazwa stanowiska pracy

             Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujacy kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 
1. Małgorzata Jankowska Wałbrzych

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu

Więcej informacji -->PDF