Przejdź do treści

Praca

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Wałbrzych 01.08.2014r.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny.

 

 

001 resize resize002 resize resize

Oferta zatrudnienia: pracownik socjalny (zastępstwo)

Wałbrzych, dnia 07.07.2014 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego (umowa na zastępstwo).

 

 

Załącznik do pobrania.

Oferta zatrudnienia: pracownik socjalny

Wałbrzych, dnia 07.07.2014 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego (umowa na zastępstwo)

 

Załącznik do pobrania.

Ogłoszenie o dokonaniu naboru na stanowisko Koordynatora

Ogłoszenie o dokonaniu naboru na stanowisko Koordynatora.

  1. Załącznik
  2. Załącznik

Oferta zatrudnienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTNA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

  1. Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2014r.
  2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – z dniem 1 lipca 2014r.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Alei Wyzwolenia 22, w sekretariacie (pokój Nr 341, III piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia - 25 czerwca 2014r.

 

Załącznik do pobrania:

 

 

                

                 Dyrektor

P C P R w Wałbrzychu

Marek Śpiewak