Przejdź do treści

Program korekcyjno-edukacyjny

 

Terminarz spotkań grupowych
 
1) 25.07.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
2) 01.08.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
3) 08.08.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
4) 22.08.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
5) 29.08.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
6) 05. 09.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
7) 12. 09.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
8) 19.09.2018r. (środa),  godz. 15.30-19.30
9) 26. 09.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
10) 03.10.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
11) 17.10.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
12) 24.10.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
13) 31.10.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
14) 07.11.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
15) 14.11.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30
16) 21.11.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30 (termin dodatkowy, gdyby 1 ze spotkań wymienionych w pkt  1-15 nie odbyło się)
17) 28.11.2018r. (środa), godz. 15.30-19.30 (termin dodatkowy, gdyby 1 ze spotkań wymienionych w pkt 1-15 nie odbyło się)
 
 
 
 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.
 
Program kierowany jest do osób:
•  które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
• stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;
•  skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.
 
Celem programu jest:
•        powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
•        rozwijanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
•        uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
•        zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
•        zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
•        uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
 
Program ma charakter integracyjny. Celem programu jest umocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy. 
Prosimy o zgłaszanie osób do wzięcia udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z P. Agnieszką Lipień tel. 746666300.