Przejdź do treści

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2011

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

z dnia 30 września 2011 r.
 
  
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z   zakresu  rehabilitacji   osób   niepełnosprawnych   ze   środków   Państwowego      
                   Funduszu Osób   Niepełnosprawnych w dziedzinach: sportu, kultury,  rekreacji i turystyki na 2012rok.

Treść zarządzenia wraz z załącznikami ------>DOC