Przejdź do treści

Aktualności

WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PROWADZENIE ..

WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA P.N.PROWADZENIE CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ DOM MAŁEGO DZIECKA W WAŁBRZYCHU ORAZ DOM DZIECKA NR 2 W WAŁBRZYCHU

W dniu 19 maja 2011 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dokonał  wyboru w głosowaniu tajnym oferenta, z którym prowadzone będą końcowe negocjacje w sprawie przekazania do prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

I.Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13.

Każdy z członków Zarządu kierując się 3 kryteriami tj.: atrakcyjnością programową oferty, skutkami społecznymi oraz kosztami realizacji zadania, przydzielał punkty od 1 do 4 dla każdego z w/w kryteriów.

Wyniki głosowania są następujące:

Czytaj więcej: WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PROWADZENIE ..

Informacje Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
zaprasza

       Organizacje pozarządowej prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

do negocjacji na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.

1.    ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13 w latach 2011 – 2016’’. ------> Więcej informacji (PDF)

2.    ,,Prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 118, w   latach 2011 – 2016’’. ------> Więcej informacji (PDF)

  

Zmiana konta bankowego

Informujemy, że nastąpiła zmiana konta bankowego PCPR w Wałbrzychu.
Aktualny numer to:
16 1560 0013 2242 2159 8427  0001

Wałbrzyski Społeczny Integracyjny Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Poniżej zamiszczamy list od  Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

 

 sdirzss                                                                         


Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

w Wałbrzychu

 

Plac Bohaterów Pracy 1, 58 – 300 Wałbrzycha, tel/fax ( 0 – 74) 84 22 580

 

 

Sz. Pan

Augustyn Skrętkowicz

Starosta

                                                           Powiatu Wałbrzyskiego

 

 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu, wdrażanego w  życie pomysłu utworzenia Wałbrzyskiego Społecznego Integracyjnego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych którego celem będzie:
- Integracja środowiska osób niepełnosprawnych, w tym stowarzyszeń, grup społecznych, fundacji i instytucji w celu przeciwdziałania ich problemom,

- Prowadzenie działań informacyjnych,

- Wspieranie działań urzędu miasta i powiatu,

- Doradztwo w podejmowaniu decyzji w sprawie remontów i inwestycji, w celu usuwania barier urbanistycznych, architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się, psychologicznych i biurokratycznych.

- Współpracę z władzami i urzędami administracji samorządowej i państwowej w zakresie przeciwdziałania problemom osób niepełnosprawnością oraz organizacji pomocy społecznej – w tym uczestnictwo bezpośrednie, reprezentatywne w tych pracach.

- Inspirowanie, współtworzenie oraz wspieranie tworzenia stanowisk pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.

- itp.

z poważaniem:

 

Jolanta Ceran

 

 

Chętnych do współpracy zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia

adres:

Plac Bohaterów Pracy 1

58-300 Wałbrzych

telefon: 74 8422580

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszeniowa do Społecznego Integracyjnego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin                          -------> POBIERZ PDF
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu 

„SZKOŁA (PRZE)ŻYCIA”

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi materiałąmi na temat projektu „SZKOŁA (PRZE)ŻYCIA”
realizowanego przez PCPR w Wałbrzychu w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

PDF ---->kliknij
PDF -------------->kliknij