Przejdź do treści

Aktualności

Zmiana adresu BIP

UWAGA!!!

Od dnia 30.04.2012r. nastąpi zmiana adresu BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Aktualny adres:  http://www.pcpr.walbrzych.pl

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ 17

ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA

"PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ 17 W WAŁBRZYCHU,
W TERMINIE OD 1 CZERWCA 2012 ROKU DO 31 MAJA 2017 ROKU"

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami na temat w/w sprawy:

  1. Uchwała nr 41/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2012 roku --->PDF
  2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2012 roku --->PDF

WYNIK KONKURSU ---->PDF

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO FENIKSA 2012

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO FENIKSA 2012

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, przedłużono termin rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie systemowym pt. "FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego".

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 30 marca 2012 roku.

Zarządzenie ---->PDF

REKRUTACJA - FENIKS 2012'

REKRUTACJA - FENIKS 2012

Od dnia 01 lutego 2012 roku rozpoczyna się rekrutacja uczestników do udziału w V EDYCJI Projektu systemowego pt. "FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskeigo", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór beneficjentów przebiegać będzie zgodnie z "Regulaminem rekrutacji uczestnictwa".  Zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego zapraszamy do BIURA PROJEKTU przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu - pokój nr 20, I piętro w godzinach urzędowania PCPR, tel. 74/6666337.


Regulamin uczestnictwa ---->PDF
Zarządzenie --->PDF

Utworzrenie SOWiIK

Informujemy, mże na podstawie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XII/101/11 z dnia 28 października 2011 r., Dział Interwencji Kryzysowej i Wsparcia został przekształcony w jednostkę pomocy społecznejbudżetową o nazwie "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu".
Więcej informacji znajduje się na stronie SOWiIK w Wałbrzychu: www.sow.walbrzych.pl !