Przejdź do treści

Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami II

Skan 004

Skan 005

Skan 006

Skan 007

Skan 008

Nabór na szkolenie niezawodowych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ogłasza nabór na szkolenie niezawodowych rodzin  zastępczych.

Szczegółowych  informacji na  temat szkolenia udziela Dyrektor PCPR

pod numerem telefonu:

74  66 66 300

Spotkania informacyjne z osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami

Powiat Wałbrzyski informuje, że w poszczególnych Gminach Powiatu odbywają się spotkania informacyjne z osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunami. Na spotkaniach przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przekazują informację o możliwościach uzyskania dofinansowania do:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkań przedstawiane są również informacje o pilotażowym programie „Aktywny samorząd” w ramach którego osoby niepełnosprawne ze znaczmy lub umiarkowanym stopniem mogą ubiegać się o pomoc w ramach dwóch modułów:

Moduł I

Obszar A: Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C: Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Zadanie: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Pierwsze spotkanie z niepełnosprawnymi odbyło się 22 stycznia w Mieroszowie,
a kolejne odbędą się:

 • 27 stycznia 2014 r. w Centrum Kultury w Głuszycy od godziny 10,
 • 29 stycznia 2014 r. w OPS w Czarny Borze od godziny 11,
 • oraz 5 lutego 2014 r. w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym
  w Starych Bogaczowicach od godziny 13.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania!!!

 

 

Wnioski na dofinansowanie Modułu II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Uwaga !!!!

Wnioski na dofinansowanie Modułu II 
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za pierwsze półrocze 2013 r. (1.01.2013 r. – 30.06.2013 r.)

należy składać do 30 czerwca 2013 r.

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Aleja Wyzwolenia 24

pokój 21 (parter)

Druki dostępne na stronie internetowej www.pcpr.walbrzych.pl

 

Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu "Rodzic na zastępstwo"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Serdecznie zaprasza do udziału w kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny na wykonanie plakatu

"Rodzic na zastępstwo"

skierowany m. in. do wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Najlepsza praca  zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast kolejne dwie wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych. Nagrodami w konkursie są: tablet, smartfon i aparat fotograficzny.

Prace plastyczne należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  PCPR oraz MOPS z miasta na prawach powiatu.

Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej www.dops.wroc.pllub pod nr 71/ 770-42-28

 

Załaczniki:

Formularz zgłoszeniowy ---->PDF

Oświadczenie ----->PDF

Regulamin--->PDF