Przejdź do treści

Aktualności

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ 17

ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA

"PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ 17 W WAŁBRZYCHU,
W TERMINIE OD 1 CZERWCA 2012 ROKU DO 31 MAJA 2017 ROKU"

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami na temat w/w sprawy:

  1. Uchwała nr 41/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2012 roku --->PDF
  2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2012 roku --->PDF

WYNIK KONKURSU ---->PDF

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO FENIKSA 2012

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO FENIKSA 2012

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, przedłużono termin rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie systemowym pt. "FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego".

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 30 marca 2012 roku.

Zarządzenie ---->PDF

REKRUTACJA - FENIKS 2012'

REKRUTACJA - FENIKS 2012

Od dnia 01 lutego 2012 roku rozpoczyna się rekrutacja uczestników do udziału w V EDYCJI Projektu systemowego pt. "FENIKS - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskeigo", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór beneficjentów przebiegać będzie zgodnie z "Regulaminem rekrutacji uczestnictwa".  Zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego zapraszamy do BIURA PROJEKTU przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu - pokój nr 20, I piętro w godzinach urzędowania PCPR, tel. 74/6666337.


Regulamin uczestnictwa ---->PDF
Zarządzenie --->PDF

Utworzrenie SOWiIK

Informujemy, mże na podstawie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XII/101/11 z dnia 28 października 2011 r., Dział Interwencji Kryzysowej i Wsparcia został przekształcony w jednostkę pomocy społecznejbudżetową o nazwie "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu".
Więcej informacji znajduje się na stronie SOWiIK w Wałbrzychu: www.sow.walbrzych.pl !

WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PROWADZENIE ..

WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA P.N.PROWADZENIE CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ DOM MAŁEGO DZIECKA W WAŁBRZYCHU ORAZ DOM DZIECKA NR 2 W WAŁBRZYCHU

W dniu 19 maja 2011 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dokonał  wyboru w głosowaniu tajnym oferenta, z którym prowadzone będą końcowe negocjacje w sprawie przekazania do prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

I.Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13.

Każdy z członków Zarządu kierując się 3 kryteriami tj.: atrakcyjnością programową oferty, skutkami społecznymi oraz kosztami realizacji zadania, przydzielał punkty od 1 do 4 dla każdego z w/w kryteriów.

Wyniki głosowania są następujące:

Czytaj więcej: WYNIKI NEGOCJACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PROWADZENIE ..