Przejdź do treści

Aktualności

STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ

„STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ”

NOWY PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje nowy program
pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

            Program adresowany jest do następujących jednostek wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej: ogólnopolskie instytucje publiczne, samorząd terytorialny – gminny, powiatowy, województwa; państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

            Beneficjentami ostatecznymi programu są pozostające bez zatrudnienia osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zarejestrowane oraz niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), na rzecz których w ramach w/w programu prowadzone są działania aktywizacyjne obejmujące m.in.:

·        wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

·        zakup urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy,

·        szkolenie osób niepełnosprawnych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy,

·        szkolenie pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

·        organizację dowozu beneficjentów programu do miejsca pracy.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON w/w kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć kwoty w wysokości 18 000,00 zł na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy beneficjenta ostatecznego.

Realizacja programu zaplanowana została na okres 4 lat, tj. do dnia 31.12.2020 r. przy czym wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w terenowych Oddziałach PFRON w trybie ciągłym. Poniżej zamieszczamy szczegółową informację na temat zasad realizacji programu.

Szczegółowe procedury realizacji programu są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl  W przypadku pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z pracownikami Oddziału pod nr 71/346 74 46 (45) lub prosimy
o przesyłanie zapytań na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ulotka informacyjna

Rodzinna Majówka w Walimiu

20170427 114955

Starosta Wałbrzyski powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Starosta Wałbrzyski powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 21 marca 2017 r. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Pan Starosta podkreślił, że działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym są niezwykle ważnym elementem zadań Powiatu Wałbrzyskiego. Wyraził również przekonanie, że współpraca wewnątrz Rady oraz z Zarządem Powiatu będzie szeroka i owocna.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.  W skład Rady zostali powołani:

 

 1. Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy,

 2. Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”,

 3. Marta Woźniak –Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

 4. Anita Poręba – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze,

 5. Agnieszka Lechowicz- Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat.

  W trakcie posiedzenia Rady zostało wybrane Prezydium, w następującym składzie:

 

 1. Przewodnicząca – Marta Woźniak,
 2. Wiceprzewodnicząca – Wioletta Barnowska,
 3. Sekretarz – Anita Poręba.

 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarski, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) a należy do nich:

 

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

 

 1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 2. ocena realizacji programów,

 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Spotkania dla rodzin zastępczych

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół Rodzinnej Pieczy i Świadczeń działając zgodnie
z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od stycznia 2017r.  organizuje cykliczne spotkania w ramach „grup wsparcia” dla rodzin zastępczych z Powiatu Wałbrzyskiego, które odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w Sali obrad Rady Powiatu.

 

      Tematyka spotkań wynika z sugestii zgłaszanych przez rodziny zastępcze, które  prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i mają na celu wzmocnienie metod pracy z dziećmi.

 

Pierwsze w tym roku spotkania „grupy wsparcia” odbyły się  27 stycznia 2017r.  i 17 lutego 2017r. Tematami była „Pierwsza pomoc przedlekarska. Niemowlę. Dziecko w wieku przedszkolnym. Młodzież” oraz „ Kieszonkowe stosowne do wieku małoletnich. Jak zabezpieczyć finansowo dziecko na przyszłość? Program 500+”. Uczestnikami grup byli goście : Pan Stefan Ławniczak – specjalista BHP, Pan Janusz Czochra – ratownik medyczny z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, a także terapeuta rodzinny tutejszego Centrum – Pani Ewa Boczkowska oraz doradcy finansowi z PLATINUM EYE, których prezentacja multimedialna przybliżyła rodziną zastępczym tematykę zabezpieczenia finansowego przyszłości dziecka.

 

         W bieżącym roku planujemy jeszcze 5 spotkań w ramach Grup wsparcia w poniższych terminach:

 

- w marcu:  "Uzależnienia –narkotyki, dopalacze ,Internet, gry komputerowe, telefon i inne”

 

- w kwietniu:  ”Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji? Wsparcie rodziny zastępczej w procesie

 

     adopcyjnym”

 

- w czerwcu:  ”Bezpieczeństwo w podróży ,na wakacjach”

 

- we wrześniu:  „Seks i seksualność”

 

- w październiku: „Organizacja czasu wolnego dzieci”

 

 

 

                                          Wszystkie chętne rodziny zastępcze z Powiatu Wałbrzyskiego

 

                                                          serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych

 

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wałbrzychu zaprasza  do udziału w:

 

Szkoleniu dla Kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz osób pełniących już tę funkcję, a nie posiadających szkolenia.

 

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo jego ukończenia , a na ich wniosek również zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

                                                        UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem  telefonu :   

 

74 6666 305 lub 74 6666 300

 

lub drogą mailową pod adres:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.