Przejdź do treści

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU


MODUŁ I -
LIKWIDACJA BARIER
UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ


Terminy przyjmowania wniosków:


MODUŁ I:od dnia 1 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.


WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ tutaj


8 MARCA

Wszystkim Paniom w Dniu Dzisiejszym r22

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego
(na zastępstwo - z możliwością pracy na stałe) osobę spełniającą poniższe wymagania:

Grupa wsparcia w PCPR

 grupa wsparcia

 

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniając poglądy oraz informacje. Mają również szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.
 Organizator dokłada wszelkich starań, by były one prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą wsparciem, radą, pomocą i informacją w celu wzmocnienia metod pracy z dziećmi.
Tematy spotkań organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu wynikają z sugestii zgłaszanych przez rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.


Pierwsze spotkanie nt. Współpraca rodziny zastępczej z Policją, odbędzie się 27 lutego 2018 r.


 W 2018 r. planowanych jest 10 spotkań w ramach Grupy Wsparcia. Szczegóły dotyczące terminu, godziny oraz osób prowadzących będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
Wszystkich chętne rodziny zastępcze z Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Wolne miejsca dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje, iż posiadamy  wolne miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Placówki przeznaczone są dla dzieci powyżej 10 roku życia (w przypadku rodzeństwa w wieku powyżej 10 r. ż. oraz poniżej 7 istnieje możliwość umieszczenia całego rodzeństwa w jednej placówce) i nie są przystosowane do pobytu dzieci niepełnosprawnych.

Umieszczenie dziecka lub rodzeństwa możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Dyrektora placówki i po przesłaniu pełnej dokumentacji dziecka. 

Miesięczny koszt  pobytu dziecka w Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle to kwota 3 240,41 zł, natomiast w Domu Dziecka Jedlina Zdrój 2 851,53 zł