Przejdź do treści

Grupy samopomocowe

 

Harmonogram Grup Wsparcia na rok 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wałbrzyskiego do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach grup wsparcia.

Grupy samopomocowe mają na celu podzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, podzielenie się wsparciem emocjonalnym, zwalczenie bezradności wobec problemu czy zaistniałej trudnej sytuacji życiowej a także budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników. Spotkania prowadzi psycholog Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

                              

Harmonogram Grup Wsparcia na rok 2019:

Miesiąc

Temat

Styczeń

Stres. Co mnie stresuje w mojej pracy – rodzica zastępczego. Sytuacje stresowe

Marzec

Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka. Kontakty dziecka
z rodziną biologiczną.

Kwiecień

Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Równe traktowanie.

Czerwiec

Relacje z rówieśnikami. Związki uczuciowe nastolatków.
Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?

Wrzesień

Jak przygotować rodzinę zastępczą i dziecko do adopcji.

Październik

Przekraczanie granic w kontakcie z dziećmi. Zły dotyk.

Grudzień

Trudności usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
Start w dorosłość.

 

Szczegółowe informacje o terminach i godzinach spotkań będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej.