Przejdź do treści

Wolontariat

 

WOLONTARIAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu poszukuje Wolontariuszy!!!

"Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia"

Janina Ochojska

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów na wolontariuszy do pomocy w nauce dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wałbrzyskiego.

                        

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w PCPR w Wałbrzychu może zostać każdy, kto lubi przebywać z dziećmi, dysponuje wolnym czasem, chce się spełniać w pracy z drugim człowiekiem i nie boi się podejmować nowych wyzwań.

Wolontariuszem może zostać: osoba niepełnoletnia (wymagana jest wówczas zgoda rodziców/opiekunów prawnych), osoba pełnoletnia (w tym uczeń, student) oraz senior.

Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Korzyści dla wolontariusza:

·         zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,

·         satysfakcja z pomocy innym,

·         wzrost umiejętności społecznych,

·         nabycie nowych umiejętności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wolontariatu w PCPR w Wałbrzychu należy zgłosić się do siedziby Centrum, przy ul.                  Al. Wyzwolenia 20-24. Koordynatorzy wolontariatu podczas indywidualnej rozmowy opowiedzą o specyfice pracy wolontariuszy w naszej instytucji.

Aby ustalić spotkanie zadzwoń :

pod numer tel. 533-321-054 - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Marta Kowalska

lub 533-533-318-396 - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Katarzyna Moszyk