Przejdź do treści

300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów

 

Dobry start to 300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny


• Świadczenie przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych

• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać od dnia 1 sierpnia do 30 listopada br. - w wersji papierowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Wyzwolenia 24/22 w Wałbrzychu.

• Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki"

Stosowne wnioski do pobrania na stronie PCPR