Przejdź do treści

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.

Program kierowany jest do osób:

·  które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

· stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;

·  skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Celem programu jest:

·        powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

·        rozwijanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

·        uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

·        zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

·        zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

·        uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program ma charakter integracyjny. Celem programu jest umocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy.

Prosimy o zgłaszanie osób do wzięcia udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z P. Agnieszką Lipień tel. 746666300.