Przejdź do treści

Starosta Wałbrzyski powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

Starosta Wałbrzyski powołał Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 21 marca 2017 r. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Pan Starosta podkreślił, że działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym są niezwykle ważnym elementem zadań Powiatu Wałbrzyskiego. Wyraził również przekonanie, że współpraca wewnątrz Rady oraz z Zarządem Powiatu będzie szeroka i owocna.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.  W skład Rady zostali powołani:

 

 1. Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy,

 2. Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”,

 3. Marta Woźniak –Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

 4. Anita Poręba – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze,

 5. Agnieszka Lechowicz- Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat.

  W trakcie posiedzenia Rady zostało wybrane Prezydium, w następującym składzie:

 

 1. Przewodnicząca – Marta Woźniak,
 2. Wiceprzewodnicząca – Wioletta Barnowska,
 3. Sekretarz – Anita Poręba.

 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarski, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) a należy do nich:

 

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

 

 1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 2. ocena realizacji programów,

 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.