Przejdź do treści

Aktualności

Wolontariat

WOLONTARIAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wałbrzychu poszukuje Wolontariuszy!!!

"Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia"

Janina Ochojska

 

Czytaj więcej: Wolontariat

300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów

Dobry start to 300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny


• Świadczenie przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych

• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać od dnia 1 sierpnia do 30 listopada br. - w wersji papierowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Wyzwolenia 24/22 w Wałbrzychu.

• Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki"

Stosowne wnioski do pobrania na stronie PCPR

Informacja o zmianie kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych o dnia 1 czerwca 2018 r.

Informacja o zmianie kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych o dnia 1 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej: Informacja o zmianie kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych o dnia 1...

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.

Czytaj więcej: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Mamo pracuj

grafika spotkanieinformacyjne 1

Dzień dobry,

W imieniu realizatorów projektu "Mamo pracuj!", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie oraz o spotkaniu informacyjnym, razem z załączoną grafiką, na stronie internetowej, profilu na Facebooku, bądź innych kanałach komunikacji, jakimi Państwo dysponujecie. Projekt realizujemy na terenie Państwa gminy/powiatu.

Poniżej przesyłam krótki opis projektu, który również mogą Państwo udostępnić.

[Opis projektu]

Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. 
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Nabór do projektu rozpoczyna się 11.06.2018r.

Jakie warunki musisz spełniać?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka (macierzyński/rodzicielski/wychowawczy/ojcowski)
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

  • odwiedź stronę www.mamoidzdopracy.walbrzych.pl, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij, dołącz odpowiednie dokumenty i odeślij do nas pod wskazany adres

 [spotkanie informacyjne]

Zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie na spotkanie informacyjne.
Odbędzie się ono w piątek 15.06 o godzinie 11.00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, przy ulicy ul.Broniewskiego 65a w Wałbrzychu, w Sali Multimedialnej na I piętrze.

 

 

 

 

plakat mamopracuj 1

 

Pobierz plakat (pdf)